Skip to content

Digitaal stemmen: Veilig en van deze tijd. Noodzakelijk zodat iedere stem telt.

by Elmer on augustus 11th, 2012

Als we nog steeds stemmachines zouden gebruiken, was Rutte dan premier geworden? Dat is de vraag. Bij handmatig tellen wordt 2-3% van alle stemmen fout geteld. We nemen aan dat dit geen invloed heeft op de verkiezingsuitslag. De foutmarge  bij handmatig tellen is 200.000 stemmen. Het verschil waarmee Rutte premier kon worden, was 80.000 stemmen. De kleine verschillen tussen partijen vragen er om dat we er alles aan doen dat de verkiezingsuitslag zo betrouwbaar mogelijk is. Gebruik van stemmachines is daarom noodzakelijk.
Ruim vijf jaar geleden ontstond een hype  rond de stemmachines die toen in gebruik waren. Het belangrijkste bezwaar tegen de stemmachines  is het gebrek aan controle over en inzicht in het stemproces. Dit is een terecht bezwaar. Toch was het een hype, aangezien het volledig ging over theoretische mogelijkheden. In de praktijk is het in Nederland maar één keer voorgekomen dat er met stemcomputers is gefraudeerd. Daar staat tegenover dat er bij stemmen met stembiljetten ook vele mogelijkheden zijn om te frauderen. In het buitenland gebeurt dat op grote schaal. Het is niet redelijk om strengere eisen te stellen aan het gebruik van stemcomputers dan aan het proces met papieren stembiljetten.

De voorwaarden waar een betrouwbaar stemproces aan moet voldoen (ook volgens de Nederlandse wet) zijn op papier gezet door de commissie korthals Altes. Deze eisen zijn samen te vatten als transparant, geheim en onafhankelijk. In Verenigde Staten en andere democratische landen is veel ervaring met diverse manieren van stemmen. Ook met stemmachines. Uit een recent rapport over het stemproces in de Verenigde Staten blijkt dat stemmen met stemmachines goed mogelijk is. Voorwaarde is dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de controle op de werking van de stemmachines en de juistheid van de door de machine getelde stemmen.

Er zijn twee manieren om het proces te verbeteren.  Stemmachines met een een papieren bewijs van de uitgebrachte stem of stem printers die een automatisch te tellen stembriefje afdrukken. Beide systemen verhogen de nauwkeurigheid van de getelde stemmen. Mits het stemproces goed georganiseerd is, voldoen beide systemen aan de eisen van een transparante, geheime en onafhankelijke verkiezing. Aan een stemmachine die een stembriefje afdrukt moeten wel hoge eisen van transparantie en geheimhouding worden gesteld. Om deze reden vind ik dat de architectuur van deze machines open moet zijn. Ook moet er open source worden gebruikt. Transparantie voor iedere kiezer wordt geboden door het afgedrukte stembriefje. Steekproefsgewijs hertellen maakt controle van de stemmachines mogelijk. Als iedere burger met voldoende technische kennis kan vaststellen of de stemmachine betrouwbaar is, vervallen de redenen om te kiezen voor de meer omslachtige stemprinter en automatische stemmenteller. Bijkomend voordeel van stemmachines is, dat stemmen in ieder stembureau mogelijk wordt. Het systeem van kieskringen in Nederland, maak stemmen buiten de eigen gemeente praktisch gesproken onmogelijk.

Het wordt tijd voor een moderne manier van stemmen. Digitaal stemmen. Digitaal stemmen in een stemhokje, zodat we zeker weten dat iedere stem telt.

Voor meer informatie zie:

Het Nedap systeem voor Verbeterd Papierstemmen: http://www.election-systems.eu/werking/****

 

 

{lang: 'nl'}

From → ICT en Politiek