Skip to content

Zembla en ICT projecten

by Elmer on oktober 6th, 2014

Zembla “Wie is de Mol”, 2 oktober 2014Zembla - Wie is de mol

 

 

Ik heb met veel belangstelling gekeken naar de uitzending van Zembla afgelopen donderdag. De uitzending toont aan dat het in een aantal gevallen kennelijke goed fout is gegaan. De conclusie van Zembla, dat dit representatief is voor hoe overheid en ICT bedrijven met elkaar omgaan is in de uitzending niet feitelijk onderbouwd. Natuurlijk zal er nog meer worden gevonden als je goed zoekt. Maar als het zo erg is als Zembla schetst, dan had ik daar in mijn eigen 10 jarige ervaring in Delivery bij een vergelijkbaar bedrijf iets van moeten merken. In de tientallen Europese aanbestedingen waar ik persoonlijk bij betrokken ben geweest heb ik er in ieder geval niets van gemerkt. Als het op andere plekken gebeurde, dan had ik dat bij de koffieautomaat moeten opvangen. De term “warm vlees” heb ik gisteravond voor het eerst gehoord.

Het beeld dat Zembla schetst, dat gedetacheerde medewerkers “mollen” zijn die vooral bezig zijn met in het geniep geheime stukken door te spelen naar hun eigen bedrijf, is sterk overdreven. Er zit wel een kern van waarheid in. Kennis over de organisatie waar een medewerker is ingezet wordt actief gedeeld en ook gebruikt bij offertes. Sterker nog, kennisdeling wordt in detacheringsmantels contractueel afgedwongen. Gebruik van die kennis wordt door organisaties aangemoedigd. Ik heb regelmatig van klanten (overheid en niet overheid) expliciet te horen gekregen “jullie lopen hier met zoveel mensen rond, jullie kennen ons. Maak gebruik van die informatie.” In het business model van veel ICT bedrijven staat relatiemanagement centraal, het is belangrijk zo veel mogelijk beslissers en beïnvloeders in een organisatie te kennen. In sales trainingen leer je dat een klant je iets moet gunnen. Kortom, voor veel ICT bedrijven staat de persoonlijke relatie centraal en dat staat inderdaad haaks op openbaar aanbesteden.

De afgelopen 10 jaar is de overheid zich er steeds beter van bewust dat het belangrijk is om zakelijk met leveranciers om te gaan. Er is op dit gebied veel verbeterd Er is een start gemaakt met goed opdrachtgeverschap. Dat blijkt ook uit de hoorzittingen van de commissie grote ICT projecten. De voorbeelden van de fout gelopen projecten zijn overwegend van 5-10 jaar geleden. De bijdragen van Hillenaar, Frijns en Eilander laten zien dat er de laatste vijf jaar veel zakelijker met leveranciers wordt omgegaan. In mijn eigen ervaring als contractmanager bij de Belastingdienst zie ik wel dat nog steeds verbetering mogelijk is. De neiging binnen de overheid is om vooral naar inhoud te kijken en te vergeten dat onder aan de streep iedere leverancier uiteindelijk een commercieel belang heeft. Het is van groot belang dat daar voldoende tegenwicht tegen wordt geboden en dat bij alle contacten met leveranciers de regie ligt bij inkoop- en leveranciersmanagement.

{lang: 'nl'}