Skip to content

Scripties

Mijn beide afstudeer scripties zijn nog altijd actueel. Aangezien het vijfentwintig jaar geleden nog geen gewoonte was van universiteiten om scripties online te zetten, heb ik dat nu zelf alsnog gedaan.

De VS in de Golf

De VS in de Golf
De Verenigde Staten en het recht tot zelfverdediging in de oorlog tussen Iran en Irak.
Doctoraalscriptie Nederlands Recht, internationaal rechtelijke afstudeerrichting, december 1987

Nederland Neutraal

“Tusschen de overdreven pretensiën van den eene en het regt als oorlogvoerende macht der andere, het evenwicht te bewaren …”
Nederland Neutraal. De Nederlandse neutraliteitspolitiek ten aanzien van de Amerikaanse burgeroorlog.
Doctoraalscriptie Geschiedenis, internationaal afstudeerprofiel, 1986

{lang: 'nl'}