Skip to content
Nov 25 15

Gezien in de RTL Nieuws app: Nederland, handelsland: op 2, 7, 16 of 17? Lijstjes zijn niet belangrijk

by Elmer

Ook in dit artikel staat weer de misvatting dat houtkachels duurzaam zouden zijn. Houtstook is niet duurzaam, maar vervuilend. Waarom lees je hier:

{lang: 'nl'}
Nov 18 15

Steeds meer zwaargewonden in het verkeer

by Elmer
{lang: 'nl'}
Nov 17 15

Gezien in de RTL Nieuws app: DNB maakt U-turn: bitcointechnologie toch belangrijk

by Elmer
{lang: 'nl'}
Nov 15 15

Onze manier van leven

by Elmer

1990 De grens tussen West en Oost Berlijn is opengegaan

1990 De grens tussen West en Oost Berlijn is opengegaan

Een aanslag op onze manier van leven. Aangrijpende woorden van Premier Rutte. Woorden waar ik helemaal achter sta. De aanslagen in Parijs zijn ingegeven door een verwerpelijke ideologie zonder respect voor andersdenkenden. Een ideologie die zonder twijfel het spiegelbeeld is van onze waarden. Waarden die tijdens de Franse revolutie zijn samengevat in de woorden Liberté. Egalité, Fraternité. Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap.

Voor mij staat een foto uit 1990 symbool voor onze manier van leven. Juli 1990, een half jaar na de val van de Berlijnse muur. Na 50 jaar krijgt Oost Europa de kans om weer op onze manier te leven. Ze krijgen hun Vrijheid terug na 45 jaar communisme. Voor mij is deze foto symbolisch vanwege de Trabantjes (symbool van het oost-Duitse communisme) die Vrijheid tegemoet rijden langs een grote reclameposter met een Amerikaanse cowboy. Na 20 jaar Berlijnse muur zijn de grenzen opengegaan. Duitsland kan weer één worden. Andere Oost-Europese landen worden broederlijk opgenomen in de Europese Unie. De ongelijkheid in Vrijheid en welvaart tussen Oost en West wordt doorbroken. Nu, 25 jaar later, is deze ongelijkheid nog niet verdwenen, maar wel duidelijk minder.

Direct na de aanslag in Parijs klinken er geluiden die mij banger maken dan de aanslag in Parijs. Woorden die alleen kunnen leiden tot een definitief einde aan onze manier van leven. Direct proberen populisten politieke munt te slaan uit de trieste gebeurtenissen in Parijs. Een roep om de grenzen met onze Europese buren dicht te gooien. Meer bevoegdheden voor de veiligheidsdiensten. Maatregelen die de Vrijheid die we hebben beperken. Als we deze weg opgaan, capituleren we voor de terroristen. Deze weg maakt een einde aan onze manier van leven.

Ook wordt voorgesteld om een bondgenootschap met Assad aan te gaan om IS te bestrijden. Laten we niet vergeten dat Assad een dictator is. Toen de inwoners van Syrië vroegen om onze manier van leven, om vrijheid en gelijkheid, kregen ze van Assad gifgas en vatenbommen.

Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Begrippen die Frankrijk tot de bakermat van onze moderne manier van leven hebben gemaakt. Begrippen die we hoog moeten houden om onze manier van leven te bewaren. Vrijheid is ook vrijheid om vrij te reizen. Gelijkheid is ook gelijkheid tussen mensen, ongeacht of ze moslim zijn of christen. Broederschap is ook het opvangen van oorlogsvluchtelingen uit Syrië. Dat is onze manier van leven.

{lang: 'nl'}
Nov 10 15

Gezien in de RTL Nieuws app: Drukke mensen zijn helemaal niet productief

by Elmer

Ik heb het volgende artikel in de RTL Nieuws app gezien: Drukke mensen zijn helemaal niet productief http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/drukke-mensen-zijn-helemaal-niet-productief

{lang: 'nl'}
Nov 6 15

Gezien in de RTL Nieuws app: ‘Clouddiensten maken inbeslagname documenten lastiger’

by Elmer

Ik heb het volgende artikel in de RTL Nieuws app gezien: ‘Clouddiensten maken inbeslagname documenten lastiger’ http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/clouddiensten-maken-inbeslagname-documenten-lastiger

{lang: 'nl'}
Nov 6 15

Gezien in de RTL Nieuws app: Waarom banken bitcoin interessant vinden

by Elmer

Ik heb het volgende artikel in de RTL Nieuws app gezien: Waarom banken bitcoin interessant vinden http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/waarom-banken-bitcoin-interessant-vinden

{lang: 'nl'}
Okt 27 15

Een zelfsturende auto, maar hou je handen aan het stuur

by Elmer

Een zelfsturende auto, maar hou je handen aan het stuur – http://nos.nl/l/2065237

{lang: 'nl'}
Okt 27 15

GGD wil regels voor houtkachels

by Elmer

GGD wil regels voor houtkachels – http://nos.nl/l/2065253

{lang: 'nl'}
Jan 14 15

Privacy en onze manier van leven

by Elmer

Soldaat - Pixmac000084119008Het is weer zo ver. De eerste slachtoffers van de aanslag in Parijs zijn begraven en uit rechtse hoek komt de roep om harde maatregelen. De veiligheidsdiensten moeten meer bevoegdheden krijgen om bestanden te koppelen en te doorzoeken. De Politie moet meer en zwaardere wapens krijgen. Het leger moet de straat op. Potentiële doelwitten moeten door militairen met zware wapens worden bewaakt. Tegelijkertijd is er een oproep dat we vooral door moeten gaan met ons dagelijks leven en dat we onze manier van leven moeten behouden. Rijmt dat met elkaar?

De aanslag op Charlie Ebdo in Parijs was zonder meer een aanslag op het vrije woord. Daarmee dus ook een aanslag op onze manier van leven. Vrijheid van meningsuiting is essentieel onderdeel van een democratie. Het is nodig voor het publieke debat. Daarbij hoort prikkelen en ook provoceren heeft zijn nut bewezen. Sommigen claimen zelfs een recht om te beledigen. Dat is onzin. Laster, smaad en beledigen zijn strafbaar. In het publieke debat is matiging van uitingen onbespreekbaar. Dit wordt veroordeeld als zelfcensuur.

Wat is de kern van onze manier van leven? De kern van onze manier van leven is de Democratische Rechtsstaat. De kernwaarden van die manier van leven zijn vastgelegd in de universele verklaring van de rechten van de mens en de Grondwet. Bij die kernwaarden horen naast Vrijheid van Meningsuiting ook Vrijheid van Godsdienst en het Recht op Privacy. De kern van de westerse Vrijheid is Vrijheid voor de Burger om zijn eigen leven te leiden, vrij van staatscontrole. Controle op de uitvoerende macht door Parlement en Rechtelijke Macht is een essentieel om die Vrijheid te waarborgen.

VluchtdataDe essentie van doorgaan met ons eigen leven is dat we onze Democratische Rechtstaat versterken. Dat doen we niet door de controle van burgers door de staat te vergroten. Toegeven aan de ongebreidelde en ongecontroleerde datahonger van veiligheidsdiensten is strijdig met onze Rechtsstaat. Standaard verzamelen van alle vluchtgegevens valt onder datahonger. Uiteraard moeten de veiligheidsdiensten wel mogelijkheden krijgen om hun werk te doen. Als dat betekent dat er gericht gegevens moeten worden verzameld, dan mag dat alleen onder controle van de Rechtelijk Macht.

{lang: 'nl'}